Τρίτη 9 Ιουνίου 2009

Δικηγόροι Πολιτικοί από τον Έβρο 1920 - 2007.

(Αριθ. Φύλλου 49 Απρίλιος 2008 ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ)

Είναι γνωστό ότι οι Δικηγόροι, και λόγω του λειτουργήματος, πλειοψηφούν στη Βουλή, ως αντιπρόσωποι του Ελληνικού λαού, στη διεκπεραίωση του Νομοθετικού της έργου. Έτσι και στον Νομό Έβρου, αμέσως μετά από την απελευθέρωση της Θράκης το 1920, οι Δικηγόροι ήταν από τους πρώτους που αναμείχθηκαν με τη πολιτική και πολλοί απ΄ αυτούς εκπροσώπησαν τον λαό του Έβρου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο! Τρεις μάλιστα από αυτούς (Φίλιππος Μανουηλίδης, Γρηγόριος Χρυσοστόμου και Απόστολος Φωτιάδης), τίμησαν τον Νομό Έβρου και τον Νομικό κόσμο της περιοχής και από τα Υπουργικά χαρτοφυλάκια που τους εμπιστεύθηκαν σε διάφορες Κυβερνήσεις.

1960: Ο Γ. Γρίβας στον Αρδα.


Τους διακριθέντες Εβρίτες δικηγόρους – πολιτικούς που άσκησαν κοινοβουλευτικά, και κυβερνητικά, αξιώματα και προσέφεραν με το δικό του τρόπο ο καθένας στην υπόθεση ανάδειξης και προβολής του Έβρου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την κεντρική Κυβέρνηση, καθώς και αυτούς που άσκησαν καθήκοντα αιρετού Δημάρχου και Νομάρχου, θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε με αυτό το σημείωμα, με χρονολογική σειρά εκλογής τους!

1961: Ο Γεώργιος Παπανδρέου στην Αλεξ/πολη.


Μανουηλίδης Φίλιππος: Έμπορος και Δικηγόρος από τη Ραιδεστό. Γεννήθηκε το 1884. Εκλέχθηκε πληρεξούσιος Ραιδεστού στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση το 1920, στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση το 1923 και στη Β΄ περίοδο της Βουλής το 1928, με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Αλ. Παπαναστασίου). Μετά την απελευθέρωση εκλέχθηκε και πάλι Βουλευτής Έβρου με την Εθνική Πολιτική Ένωση (Σ. Βενιζέλος – Γ. Παπανδρέου) στις εκλογές της 31/3/1946, και στις εκλογές της 3/5/1950 (Γ. Παπανδρέου). Διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών στις Κυβερνήσεις Θ. Σοφούλη.

18-9-53: Ο Γεώργιος Παπανδρέου στην πόλη μας.


Πανταζίδης Χριστόφορος: Γεννήθηκε το 1895. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση το 1923, ως ανεξάρτητος. Επανεκλέγεται Βουλευτής στην Α΄ Περίοδο της Βουλής το 1926 με το κόμμα των Φιλελευθέρων, στη Β΄ Περίοδο το 1928, στη Γ΄ Περίοδο το 1932 και στη Δ΄ Περίοδο το 1993, με το ίδιο κόμμα. Μετά την απελευθέρωση πολιτεύθηκε με το κόμμα των Φιλελευθέρων στις εκλογές της 5/3/1950 αλλά δεν επανεξελέγη Βουλευτής. Ιωαννης Μιχ.Υπερείδης: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Ηταν υποψήφιος βουλευτής του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος του Στρατηγού Γεωργίου Κονδύλη στις εκλκογές του 1932. Χρυσοστόμου Γρηγόριος: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Γεννήθηκε το 1900 και ήταν Δικηγόρος. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με το κόμμα των Φιλελευθέρων (1932-1933) και τη Δ΄ Περίοδο της Βουλής (26.1.1933 και 4.8.1936). Μετά την απελευθέρωση επανεκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με το κόμμα των Φιλελευθέρων στις εκλογές της 31.3.1946 και 5.3.1950. Διετέλεσε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και υπήρξε ο βασικός εισηγητής του κόμματος των Φιλελευθέρων στην Αναθεώρηση του Συντάγματος του 1952.

30-4-1958: Ο Σοφοκλής Βενιζέλος στην Αλεξ/πολη.


Μητσόπουλος Βασίλειος: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Γεννήθηκε το 1885. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με το Λαϊκό Κόμμα στις εκλογές της 31/3/1946 και με τον Ελληνικό Συναγερμό (Στρατηγού Αλ. Παπάγου), στις εκλογές της 9/9/1951 και 16/11/1952. Δαπέργουλας Παναγιώτης: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Γεννήθηκε το 1889. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου του Λαϊκού Κόμματος την 18 Μαρτίου 1948 στη θέση του αποβιώσαντος Βουλευτή Τηλέμαχου Αναγνώστου. Σδρόλλας Παναγιώτης: Γεννήθηκε το 1875 και ήταν δικηγόρος. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με το κόμμα των Φιλελευθέρων στη Γ΄ Αναθεωρητική Βουλή το 1926 και διετέλεσε συνεχώς Βουλευτής μέχρι την 4η Αυγούστου 1936. Επίσης χρημάτισε και Βουλευτής Αδριανουπόλεως στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1920. Στειρόπουλος Νικόλαος: Δικηγόρος Αθηνών. Γεννήθηκε το 1929 και εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με το κόμμα των Προοδευτικών (Σπ. Μαρκεζίνης), στις εκλογές 29/10/1961 συνεργαζόμενος με την Ένωση Κέντρου και στις εκλογές της 16/2/1964 μέχρι 21/4/1967 συνεργαζόμενος με την Ε.Ρ.Ε. Τριανταφυλλίδης Ιωάννης: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Γεννήθηκε το 1923. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με το Κόμμα Αγροτών Εργαζομένων (Αλ. Μπαλτατζής) στις εκλογές 16/2/1956 και με το ΠΑΜΕ στις εκλογές της 11/5/1956. Παρέμεινε Βουλευτής μέχρι 20/9/1961. Φραγκάκης Εμμανουήλ: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Γεννήθηκε το 1905. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με την Ε.Π.Ε.Κ. (Πλαστήρας) από 9.9.1961 μέχρι 15.11.1952. Φωτιάδης Απόστολος: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Κατάγεται από τις Καστανιές Έβρου. Εκλέχθηκε Έβρου με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18.6.1989, 5.11.1989, 8/4/1990, 22/9/1996, 2000 και 2004. Διετέλεσε Υφυπουργός Γεωργίας από τον Ιανουάριο του 1996 μέχρι τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και Οικονομικών από τον Απρίλιο του 2000 μέχρι τον Μάρτιο του 2004. Επίσης διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας από τον Οκτώβριο του 1996 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1997. Στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 δεν επανεκλέγει. Ζαμπουνίδης Νικόλαος: Κατάγεται από τη Ζώνη Ορεστιάδας. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18/6/1989, 5/11/1989, 8/4/1990, 22/9/1996 και 2000. Από τον Νοέμβριο 1993 μέχρι τον Αύγουστο του 1996, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος του ΟΠΑΠ και Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εκλέχθηκε Νομάρχης Έβρου στις εκλογές του 2002 και από 1/1/2003 μέχρι σήμερα είναι Νομάρχης Έβρου. Δημοσχάκης Θεοφάνης: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Κατάγεται από το Ισαάκιο Διδυμοτείχου. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 18/6/1989, 8/4/1990, 22/9/1996 και 2000. Το 2004 δεν επανεκλέγει. Κελέτσης Σταύρος: Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης. Κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη. Εκλέχθηκε Βουλευτής Έβρου με την Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 7/3/2004 και 16/9/2007. Ήταν υποψήφιος Νομάρχης Έβρου στις εκλογές του 1994 και 2006.

1964: Συγκέντρωση Ενώσεως Κέντρου στα ΤΙΤΑΝΙΑ.


Δικηγόροι υποψήφιοι Βουλευτές Εκτός των ανωτέρω υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα δικηγόρων του Νομού που κατήλθαν υποψήφιοι, πλην όμως δεν εξελέγησαν βουλευτές. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι: Διαμαντίδης Αδαμάντιος, υποψήφιος με την Πολιτική Ανεξάρτητο παράταξη στις εκλογές της 5/3/1950. Δημήτριος Μηχιώτης, υποψήφιος με τους Φιλελευθέρους στις εκλογές της 5/9/1951. Κωνσταντίνος Καρυωτάκης, με το Λαϊκό Κόμμα στις εκλογές της 5/9/1951. Χρήστος Κουρκουλής με τον Γ. Παπανδρέου στις εκλογές της 5/9/1951, με τους Προοδευτικούς στις εκλογές της 16/2/1956, με το ΠΑΜΕ στις 11/5/1958 και την Ένωση Κέντρου το 1964. Θωμάς Καραπιπέρης με τους Προοδευτικούς στις εκλογές της 16/2/1956. Γεώργιος Μαρινάκης, με τους Φιλελευθέρους στις εκλογές της 11/5/1958. Στεφανάτος Διονύσιος με το κόμμα των προοδευτικών το 1963. Επίσης υποψήφιος με την Ένωση Κέντρου στις εκλογές του Μαΐου 1967, που ματαιώθηκαν λόγω του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967, ήταν και ο δικηγόρος Αλεξανδρούπολης Παναγιώτης Δετσαρίδης. Στη μεταπολίτευση έχουμε τους:

Παπαδόπουλο Γεώργιο από την Ορεστιάδα με το Συνασπισμό το 1989 επι οικουμενικής διακυβέρνησης και με το ΠΑ.ΣΟ.Κ στις 16.9.2007, Πασχάλης Μπιτσακίδης με το ΠΑΣΟΚ στις 17/11/1974, Ζήσης Μόραλης από την Ορεστιάδα, με τη Ν.Δ. στις 20/11/1977, Δημήτρης Κοτσιπετσίδης, από το Διδυμότειχο, με τη Ν.Δ., Κώστας Ορφανός με την Ένωση Κέντρου το 1964 * και με την ΝΔ το 1981, Σταύρος Κονδύλης με την ΝΔ το 1989 & 1990 Θεόδωρος Αγγλιάς με την ΝΔ το 1989 και ο Καλλίνικος Βασιλειάδης με την ΝΔ το 1985, από την Αλεξανδρούπολη.-

1963: Ο δικηγόρος Κ. Ορφανός υποψήφιος της Ε.Κ. στην υποδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Επίσης ο Χρήστος Πεχλιβανιδης με το Συνασπισμό το 2000, η Σμαρώ Πιστίκη με το ΠΑΣΟΚ το 2004 και ο Γιώργος Παπαδοπουλος με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές 16-11-2007. Τέλος ο Χρήστος Καπετανίδης συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο για την Ευρωβουλή με την Ν.Δ. στις εκλογές του 1999.

1957: Ο τότε δήμαρχος και δικηγόρος Ι. Μπέτσιος υποδέχεται τον Κ. Καραμανλή.


Δικηγόροι και Τοπική Αυτοδιοίκηση Τέλος υπάρχει και μια άλλη κατηγορία από τον δικηγορικό χώρο που προσέφερε πάρα πολλά σε έναν άλλο χώρο της πολιτικής. Την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Δικηγόροι Ιωάννης Μπέτσος ** και Θωμάς Μιχαήλογλου, οι οποίοι διετέλεσαν Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης. Ο πρώτος από τον Μάιο του 1953 μέχρι τέλους 1963 και ο δεύτερος από το 1964 μέχρι το καλοκαίρι του 1967, όταν και υποχρεώθηκε σε παραίτηση από το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967. Επίσης το το αξίωμα του υποψηφίου δημάρχου Αλεξανδρούπολης διεκδίκησαν οι δικηγόροι Καλλίνικος Βασιλειάδης το 1982 & 1986 και ο Ευάγγελος Λαμπάκης το 2006.-

Επιμέλεια: Γιώργου Π. Αλεπάκου & Θόδωρου Ορδουμποζάνη

Βιβλιογραφία:

1. Δρ Σταμάτη Γεωργούλη: Αφιέρωμα στην κοινοβουλευτική Θράκη – Θρακικά Χρονικά τόμος 14ος.

2. Θόδωρου Ορδουμποζάνη: Η μεταπολεμική Κοινοβουλευτική πορεία του Έβρου 1946-1981. Επαρχιακός Τύπος 1981 σε 22 συνέχειες.

3. Αθανασίου Κριτού: Αλεξανδρούπολη. Η εκατοντάχρονη ιστορία της 1878–1978

4. Φωτοαρχείο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΑΛΕΠΑΚΟΥ

2 σχόλια:

marel είπε...

Θα μπορούσατε να με πληροφορήσετε απο
που μπορώ να αντλήσω περισσοτερες πληροφορίες για τον Χριστόφορο Πανταζίδη, δικηγόρο και βουλευτή Εβρου; Κάποιο βιογραφικό σημειωμα.... Ειναι πατέρας μου και πέθανε οταν ημουν 7 χρονών... δεν ξέρω καν την ημερομηνία γεννησής του.
Ευχαριστώ σας εκ των προτέρων
Μαρία-Ελένη Πανταζίδου

marel είπε...

και το e-mail μου ειναι
marelpanda@gmail.com